:: ساختار سازمانی همایش


رئيس

محمدرضا علی گودرز

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

رئیس شورای سیاست‌گذاری

سید مصطفی آقا میر سلیم

استادیار

دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر

دبیر

علی میر محمدی

استادیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دبير علمي

رحیم خوشبختی سرای

استاد

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دبير اجرایی

آرش محمدی 

استادیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
files.php?rid=3  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه صنعتی برتر

files.php?rid=5  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه/پایان نامه/رسالة برتر

files.php?rid=4  

برگۀ اطلاعات ایده استارت­آپی برتر

پوستر همایش