این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: برگزاری کارگاه آموزشی


شماره

کارگاه

عنوان

مدرس 

نوع برگزاری

مدت (ساعت)

هزينه(ريال)

1

بهينه سازی و آناليز پارامترهای عملکردموتور با استفاده از نرم افزار AVL-BOOST

دکتر ميثم بابايي  
  (دانشگاه سالفورد منچستر)

مهندس فرهاد سرلک
(دانشگاه فنی حرفه ای)

***

 

مجازی

6

2/500/000

2

پیش درآمدی بر مدیریت پروژه توسعه محصولات جدید 

 (مطالعه موردی طرح موتور ملی EF7)

دکتر علی مشيری 

( مدير  مرکز تحقيقات  موتور ايران خودرو)


***
 

حضوری

8

2/500/000

3

تلرانس گزاری هندسی و ابعادی    (GD& T)

مهندس  پدرام عابدينی 
مهندس مصطفی رضوانيان

(  مرکز تحقيقات  موتور ايران خودرو)

***

 

مجازی

4

1/500/000

4

ارائه الگویی برای محاسبه قابلیت اطمینان موتور حین آزمونهای صحه گذاری

سعید عبدالملکی
(  مرکز تحقيقات  موتور ايران خودرو)

حسین پورصباغ
 (دانشگاه فردوسی مشهد)

***

 

مجازی

6

2/000/000

5

نقش مواد افزودنی روغن موتور در کارايي آن

مهندس محمد مهدی کريما

(مدير عامل شرکت پيشگامان طراحی مفهومی)

***

 

مجازی

4

1/500/000

6

صدا و ارتعاش در موتور و خودرو

مهندس یعقوب عباس زاده

دکتر وحيد فخاری
(دانشگاه شهيد بهشتی)

***

 

مجازی

4

1/500/000

7

تعامل دو طرفه جامد و سيال انسيس-فلوئنت

مهندس مرتضی نادری
(دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي)

***

 

مجازی

6

2/000/000

*   برای اعضای انجمن موتور و دانشجويان 20 درصد تخفيف در نظر گرفته می شود. 

** برای ثبت نام در کارگاه و اطلاع از سرفصلها با شماره واتساپ  09052965870   تماس حاصل فرماييد.
 

 
فایل های مورد نیاز

zc75_download1.jpg files.php?rid=6   الگوی ارئه مقالات شفاهی
wm2c_download.jpgfiles.php?rid=7   الگوی ارائه مقالات پوستری
دستور العمل مقاله فارسی
دستور العمل مقاله انگلیسی
files.php?rid=3  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه صنعتی برتر

files.php?rid=5  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه/پایان نامه/رسالة برتر

files.php?rid=4  

برگۀ اطلاعات ایده استارت­آپی برتر

پوستر همایش