این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: اعضای هيات علمی همايش


ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر فتح اله امی

دانشگاه تربیت مدرس

2

مهندس سید مصطفی آقامیرسلیم

دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر

3

دکتر وحید اصفهانیان

دانشگاه تهران

4

دکتر سید حسین منصوری

دانشگاه کرمان

5

دکتر برات قبادیان

دانشگاه تربیت مدرس

6

دکتر سید علی جزایری

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

7

دکتر علی کشاورز

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

8

دکتر فیروز بختیاری‌نژاد

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

9

دکتر رحیم خوشبختی سرای

دانشگاه صنعتی سهند

10

دکتر صمد جعفرمدار

دانشگاه ارومیه

11

دکتر سید محمد رضا مدرس رضوی

فردوسی مشهد

12

دکتر علیرضا حاج علی محمدی

دانشگاه سمنان

13

دکتر مسعود مسیح تهرانی

دانشگاه علم و صنعت

14

دکتر محمد تقی شروانی تبار

دانشگاه تبریز

15

دکتر مرتضی یاری

دانشگاه تبریز

16

دکتر شهرام خلیل آریا

دانشگاه اروومیه

17

دکتر الهه نشاط

دانشگاه صنعتی سهند

18

دکتر اسماعیل پورسعیدی

دانشگاه زنجان

19

دکتر جلال قاسمی

دانشگاه زنجان

20

دکتر آیت قره قانی

دانشگاه علم و صنعت

21

دکتر محمد علی احترام

دانشگاه شهید بهشتی

22

دکتر امید جهانیان

دانشگاه نوشیروانی بابل

23

دکتر سید وحید حسینی

دانشگاه صنعتی شاهرود

24

مهندس سید محمد افقهی

انجمن موتور

25

دکتر محمد آزادی

دانشگاه سمنان

26

دکتر علی میرمحمدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

27

دکتر آرش محمدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

28

دکتر شعبان علیاری شوره دلی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

29

دکتر علی فرهادی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

30

دکتر محمد امین سعیدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

31

مهندس محمد حسین مصباحی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

32

دکتر مهرداد نوری خواجوی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

33

دکتر محمدرضا علی گودرز

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

34

دکتر کامران مبینی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

35

دکتر میراعلم مهدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

36

دکتر کریم مقصودی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

37

دکتر سعید ورمرزیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

38

مهندس مهدی رجبعلی

مرکز تحقیقات موتور

39

دکتر ابوالفضل محمدابراهیم

دانشگاه صنعتی اراک

40

مهندس مجید کرباس فروشها

مرکز تحقیقات موتور

41

دکتر وحید فخاری

دانشگاه شهید بهشتی

42

دکتر ایمان چیت ساز

دانشگاه صنعتی اصفهان

43

دکتر سید اشکان موسویان

مرکز تحقیقات موتور و انجمن علمی موتور ایران

44 دکتر بهرام بحری دانشگاه شهر رضافایل های مورد نیاز

zc75_download1.jpg files.php?rid=6   الگوی ارئه مقالات شفاهی
wm2c_download.jpgfiles.php?rid=7   الگوی ارائه مقالات پوستری
دستور العمل مقاله فارسی
دستور العمل مقاله انگلیسی
files.php?rid=3  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه صنعتی برتر

files.php?rid=5  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه/پایان نامه/رسالة برتر

files.php?rid=4  

برگۀ اطلاعات ایده استارت­آپی برتر

پوستر همایش