این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: میزگرد تخصصی


ah6m_میزگرد.jpeg


ميز گرد تخصصی اول :
همکاری صنعت،  دانشگاه و مراکز علمی-پژوهشی در راستای تامين نيروی انسانی و ارتقا فناوری و دانش در صنعت خودرو
 
موضوع اين نشست آموزش و پروش نیروی انسانی حرفه ای برای صنعت خودرو سازی در ايران و ارتقا سازندگان و زنجيره های تامين قطعات خودرو از طريق دانشگاه می باشد که ارتباطی بين خودرو ساز (به عنوان سنجش و تعيين کيفيت فناوری )، قطعه ساز ( به عنوان نيازمند به ارتقا در جهت رسيدن به فناوری توليد  مورد نياز خودروساز) و دانشگاه (که می تواند مساله را از لحاظ علمی و ارتباط با خودروساز و قطعه سازحل  کند) می باشد.
هدف از ميز گرد پاسخ به پرسشهای زير است :
1) دلايلی که افراد دانش آموخته رشته های مهندسی ايران آگاهي و دانش لازم را برای ورود به حوزه صنعت خودرو را ندارند، چيست؟
2) چه روشهايي و چه آموزشهايي می تواند اين مشکل را برطرف نمايد ؟
3) چه الگوهای مناسب و موفقی توسط صنايعی که به خودرو سازی مربوط می باشند،  برای رفع اين مشکل تا به حال بکار گرفته شده است؟


در اين ميزگرد نياز به شرکت نمايندگانی از خودرو سازی، قطعه سازی و دانشگاه می باشد.1b7x_میزگرد۲.jpeg
ميز گرد تخصصی دوم : 
نقش دانشگاه و مراکز علمی-پژوهشی در تدوين قوانين و استانداردهای حوزه خودرو
 
قوانين حوزه خودرو در ايران با الگو برداری بدون دانش و پشتوانه علمی و بطور عمده بر گرفته شده ازقوانين اتحاديه اروپا می باشد که در اين زمينه می توان به تدوين قوانين مصرف سوخت ، آلايندگی و ايمنی خودرو اشاره کرد. با توجه به شرايط اقليمی ايران لازم است اين قوانين تغيير کنند. 
هدف اين ميزگرد پاسخ به پرسشهای زير است :

1) چه ساختاری لازم است در نظر گرفت شود که اين قوانين تغيير کند؟
2)طبق مطالعات و پژوهشهای دانشگاه، قوانين لازم است به چه صورت تغيير کند؟
3) بررسيهای صورت گرفته از طرف دانشگاه چگونه و از چه طريقی بايد به سياست گزاران قوانين مربوط به حوزه خودرو انتقال داده شود؟

در اين ميزگرد نياز به شرکت نمايندگانی از حوزه قانون گذاری، خودرو سازی و دانشگاه می باشد.فایل های مورد نیاز

zc75_download1.jpg files.php?rid=6   الگوی ارئه مقالات شفاهی
wm2c_download.jpgfiles.php?rid=7   الگوی ارائه مقالات پوستری
دستور العمل مقاله فارسی
دستور العمل مقاله انگلیسی
files.php?rid=3  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه صنعتی برتر

files.php?rid=5  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه/پایان نامه/رسالة برتر

files.php?rid=4  

برگۀ اطلاعات ایده استارت­آپی برتر

پوستر همایش