این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: سخنرانی کليدی


Automotive and Autonomous Vehicle Technology Labs | University of Salford


 


Dr. Meisam Babaie

School of Science, Engineering and EnvironmentThe trend on emission reduction of automotive industry and overview of research at AAVT laboratory inUniversity of Salford


 

دانشگاه صنعتی شریف - خانه - طرح زوج و فرد کردن خودروها تاثیر بر آلودگی هوا  ندارد


دکتر وحید حسینی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

استاد مدعو و محقق دانشگاه آلبرتا، کانادا


 

 

تحلیل آلایندگی خودروهای مجهز به موتور اشتعال تراکمی در ایران و جهان


 

 

 Image result for zetalabbs7k_jnoytpw.png

Glyn Lewis : ZLAB Senior Technical ManagerImage result for Mirco Rustici

Mirco Rustici :ERRE Technology Powertrain Technical Manager 


 : Title 

Reliability in Automative industry
(Brief  principals introduction and power train reliability overview)

 

 

 فایل های مورد نیاز

zc75_download1.jpg files.php?rid=6   الگوی ارئه مقالات شفاهی
wm2c_download.jpgfiles.php?rid=7   الگوی ارائه مقالات پوستری
دستور العمل مقاله فارسی
دستور العمل مقاله انگلیسی
files.php?rid=3  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه صنعتی برتر

files.php?rid=5  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه/پایان نامه/رسالة برتر

files.php?rid=4  

برگۀ اطلاعات ایده استارت­آپی برتر

پوستر همایش