دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژی
2020-02-06

علوم و مهندسی محیط زیست
فناوری های نو در محیط زیست
بیوتکنولوژی و محیط زیستنخستین جشنواره ملی تجربه های موفق مدارس جمهوری اسلامی ایران
2019-06-21

1. مدیریت و برنامه‌ريزي
2. فرایند آموزش
3. فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی
4. مشارکت والدین و جامعۀ محلی
5. فضا و تجهیزات
6. امور حمايتي
7. امور ويژه
 
8. تحقق حقوق شهروندی


یازدهمین همایش ملی آموزش
12 ارديبهشت ماه 1398
12 اردیبهشت 1398

اندیشمندان زیادي بر این نکته تاکید کرده اند که بدون علم نمی توان جامعه اي مستقل، آزاد و سربلند به وجود آورد. جایگاه و نقش آموزش در این میان، اساسی و بی بدیل است. غفلت و بی توجهی به مقوله آموزش، خسارات جبران ناپذیري را براي آینده کشور رقم خواهد زد. همچنین، تقلید کورکورانه و یا جهت گیري هاي نامناسب در امر آموزش و در نظر نگرفتن نیازهاي اساسی کشور در این زمینه، موجب اتلاف سرمایه هاي مادي و معنوي خواهد شد. تغییرات در نظام آموزش مدرسه و پیامدهاي آن و فرصت ها و چالش هاي پیش رو، تغییرات در برنامه هاي درسی دانشگاهی، آموزش معلمان در رشته هاي گوناگون، نوآوري هاي آموزشی در سطوح مختلف و ده ها موضوع دیگر مرتبط با مسئله آموزش نیازمند مطالعه دقیق و علمی براي غلبه بر مشکلات پیش رو است. برگزاري یازدهمین همایش ملی آموزش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، فرصت مناسبی را براي تبادل نظر و ارائه پژوهش ها و تجربیات آموزشی در حوزه هاي مختلف فراهم خواهد کرد و به تعمیق بررسی و حل مسائل حوزه تعلیم و تربیت کمک شایانی خواهد نمود.

نخستین همایش ملی مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی
17 اسفند ماه 1396
17 اسفند 1396

هدف این همایش علاوه بر توسعه مرزهای دانش و تبادل نظر علمي و فني استادان، دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی بیش تر متخصصان این موضوع با یکدیگر و همچنین با مراکز مرتبط داخلی و خارجی می باشد. این همایش شامل سخنراني‌هاي كليدي، ارائه مقاله در نشست‌هاي علمي، برگزاري كارگاه‌های آموزشي و نمايشگاه‌تخصصي است. كميته علمي همایش از همه پژوهشگران و علاقمندان دعوت مي‌نمايد دستاوردهای خود در زمینه مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی را به دبيرخانه همایش ارسال نمايند

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
15 اسفند ماه 1396
15 اسفند 1396
 
پس از برگزاري موفقيت آميز اولین و دومین دوره از همایش ملی معماری و شهر پایدار به میزبانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران در طي سالهای گذشته، هم اینک سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار مي‌شود. این همایش ملی، با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه های مختلف معماری اسلامی، معماری و شهرسازی، شهر پایدار، منظر پایدار و هنرهای محیطی برگزار مي‌شوند. آشنايي و ارتباط ميان اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان در حوزه های مذکور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند کاربري آن از ديگر اهداف برگزارکنندگان است. در این راستا، کميته علمي و اجرایی اين همایش، از تمامي اساتيد، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت مي نمايد مقالات خود را كه حاوي آخرین و جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و علمی در محورهای اصلی همایش و يا ساير زمينه هاي مرتبط مي باشد را، به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند.

دومین کنفرانس تخصصی تکنیک‌های مدرن نفوذ و امنیت سایبری آفسک
02 آذر ماه 1396
2 آذرماه 1396

از تاثیرات پیشرفت سریع فناوری‌های اطلاعاتی، افزایش وابستگی زندگی روزمره به آنهاست. همگام با این روند رو به رشد، دامنه‌ی خطرات و تاثیرات حملات مجازی نیز در حال گسترش می باشند. بار مسئوليت تامین امنیت دنیای مدرن بر شانه‌ی نیروهای متخصص و کارکشته ایست که با ابعاد مختلف فناوریهای نوین و خطرات ناشی از آنها آشنا هستند. به همین جهت، کنفرانس تخصصی تکنیک‌های نوین نفوذ و امنیت سایبری آفسک تشکیل شده تا بتواند در جهت اطلاع رسانی مشکلات و رخدادهای نوین امنیتی در تمامی بسترهای سایبر بپردازد، و تلاش کند تا متخصصان و علاقه‌مندان را با افق خطرات پیش رو آشنا سازد. امیدواریم که ثمره‌ی این تلاش، در قالب همکاری‌های ملی و جهانی در راستای تامین آینده‌ای ایمن‌تر صورت پذیرد.

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی
06 ارديبهشت ماه 1396
6 اردیبهشت ماه 1396

اخلاق بطور عام و اخلاق اهل بیت بطور خاص مقوله ای بسیار مهم، و اساسی در جامعه اسلامی است. اخلاق، تمامی شؤون زندگی از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ را جهت میدهد و اخلاق اهل بیت (ع) با الهام از فرمودة پیامبر اکرم (ص) «من برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث شده ام» به دنبال قله های اخلاق و تحقق آنها در جامعه است.

تماس با ما
آدرس: تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
مرکز مطالعات وپژوهش های آموزش علوم و مهندسی
صندوق پستي: 136-16785 و کد پستي:1678815811
تلفن: 822970060 و نمابر: 22970038
پست الکترونيکي: confedu@srttu.edu
 
جدیدترین همایش های کشور