اولین همایش ملی کودک و طبیعت برگزار شد.

اولین همایش ملی کودک و طبیعت توسط پژوهشکده آموزش علوم و مهندسی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و با استقبال خوب پژوهشگران، متخصصان و فعالان عرصه کودک و طبیعت کشور برگزار گردید.


ادامه مطلب1394/10/17

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی برگزار گردید.

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی، با حضور مدعوین لشگری، کشوری و ورزشی و پژوهشگران و ارائه دهندگان مقالات برگزار گردید


ادامه مطلب1394/09/26

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی همایش های راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه

پایگاه اطلاع رسانی همایش های ملی و بین المللی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی راه اندازی گردید.


ادامه مطلب1394/09/25

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر