اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی برگزار گردید.

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی، با حضور مدعوین لشگری، کشوری و ورزشی و پژوهشگران و ارائه دهندگان مقالات برگزار گردید


اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی، با حضور مدعوین لشگری، کشوری و ورزشی و پژوهشگران و ارائه دهندگان مقالات برگزار گردید

صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۶ آذر ۹۴، افتتاحیه اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی، با حضور مدعوین لشگری، کشوری و ورزشی و پژوهشگران و ارائه دهندگان مقالات برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم جناب آقای دکتر طهماسبی، ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه، به ارائه گزارشی از روند دریافت مقالات و برگزاری همایش پرداختند. سپس جناب آقای دکتر عظمتی ریاست دانشگاه، ضمن تبریک هفته پژوهش و خوش آمد گویی به مدعوین ویژه همایش، مطالبی در مورد اهمیت و جایگاه ورزش و پژوهش در آن و نیز علم نافع ایراد فرمودند. در ادامه سخنرانان ویژه مراسم، سردار باران‌چشمه، مدیر کل محترم تربیت بدنی نیروهای مسلح و دکتر مهدی نمازی، پدر علوم ورزشی ایران به بیان مطالب پرداختند.


بازگشت1394/09/26